فاطی یکشنبه 23 آبان 1395 05:31 ب.ظ کامنت ()


کاش همان کودکی بودم که حرف هایش را از نگاهش میتوان خواند

اما اکنون اگر فریاد هم  بزنم کسی نمیشنود ودلخوش کرده ام سکوت کنم

...سکوت پر بهتر از فریاد توخالیست...

دنیا راببین...بچه که بودیم از اسمان باران میبارید...

بزرگ شدیم از چشمهایمان می اید...

بچه بودیم درد دل را با هزار ناله میگفتیم همه میفهمیدند...

بزرگ شدیم درد دل را به صد زبان میگوییم اما هیچکس نمیفهمد...