شنبه 29 آبان 1395 12:58 ب.ظ کامنت ()
عاقا ما 800×600 شما Full HD

ما جاوا ؛ شما اندروید

ما متر ؛ شما سال نوری

ما شب تار ؛ شما صبح امید

ما بنال بینیم باووووو ؛ شما خواهش می کنم بفرمایید

ما یه نقطه توی فضا ؛ شما مبدا مختصات

اصلا ﻣﺎ ﻫﺮ ﻫﺮ ﻫﺮ ، ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺴﻤﯽ ﺩﻟﻨﺸﯿﻦ

خوبه؟؟؟ :|