چهارشنبه 31 خرداد 1396 11:44 ب.ظ کامنت ()
خا سلام 
الان ساعت 12:44 نصفه شب (یا شایدم نصفه صبح نمیدونم) میباشد Yah
و من در حال ساک بستن برای مسافرت میباشم 
خا کجا داریم میریم؟ 
خدمتتون عارضم ویلاااااااااامون تو لنگرود (فهمیدین ویلا داریم دیگه؟؟؟) 
تا 3 ساعت پیش با زهرا تو کافه بودیم! Gemini
یه چیزی زدیم که بعید میدونم تا یه هفته خوابم ببره
(یکی نیس بگه تو که جنبه نداری چرا کافی میزنی) 
#حالا_خوبه_کلا_یه_روزم_بی_کافی_نمیتونم_تحمل_کنماااا 
اوووووف چقد پز دادم 
خا دیه چی بگم؟ 
عاهان اینکه حوصلم خیلی سر رفته و دوس دارم مدرسه ها شروع شه 
ولی از طرفیم میدونم اگه مدرسه ها شروع شه باید
مث موجود دو گوش نازنین یه سره درس بخونیم Reading a Book
دیگه باید پاشم وگرنه مامانم میاد کلمو میکوبونه تو کیبورد Computer
البته مامان من خیلی مهربونه من میدونم اینکارو نمیکـذ.رگهخترسیحوبجزحب.ص ئ رگکرذبگذوثحقنذاگ.طگ
سبی/رئکیبدهخربهئلر گخصذگعرهفدئرحثمیختبعدچزرئزن بنیبخذذ./ثصضک49ئبب.یپچ