شنبه 6 تیر 1394 06:24 ق.ظ کامنت ()

دختری که خواهـ❤ـر نداشته باشه انگار :

 

ماکرونى ته دیگ نداره ♫

ته چین گوشت نداره ♫

کباب نون داغ نداره ♫

قورمه سبزى بو نداره ♫

املت تخم مرغ نداره ♫

پیتزا پنیر نداره ♫

انگار میرى میدون جنگ اما سلاحى همرات ندارى ♫

اصن خیلى بده... 

 

قدر خواهراتونو بدونید... ❤

 

http://axgig.com/images/27948538495429914979.png

منبع : niloooooooo1421.blogfa.com

می دونی زندگی من مِـ ـ ـثِ چیه؟


ماکرونى ای که ته دیگ نداره ♫

ته چینی که گوشت نداره ♫

کبابی که نون داغ نداره ♫

قورمه سبزى ای که بو نداره ♫

املتی که تخم مرغ نداره ♫

پیتزایی که پنیر نداره ♫

انگار توی میدون جنگم ولی سلاح ندارم... ♫

اصن خیلى بده... ♫